Schema för ARTES++ höstterminen 2004
v 34 (16-22/8) v 35 (23-29/8) v 36 (30/8-5/9)
            FP SS SNART RTCSA                  
                             
v 37 (6-12/9) v 38 (13-19/9) v 39 (20-26/9)
                                         
                                         
v 40 (27/9-3/10) v 41 (4-10/10) v 42 (11-17/10)
    SR SR       FP FP                      
                      M          
v 43 (18-24/10) v 44 (25-31/10) v 45 (1-7/11)
                            DE DE          
                                     
v 46 (8-14/11) v 47 (15-21/11) v 48 (22-28/11)
  SR SR SR                                  
                               
v 49 (29/11-5/12) v 50 (6-12/12) v 51 (13-19/12)
    DE DE                                  
M                       M            
v 52 (20-26/12)
             
             
DE = Design of Embedded Real-time Systems, KTH
FP = Forksningsplanering, MdH
M = Referensgrupps-/styrelsemöten
SR = Säkerhetskritiska realtidsystem, Linköpings Universitet
SS = ARTES Sommarskola, Chalmers Teknikpark