ARTES
-------------------------------------------------

 

När du hittat en ARTES doktorand kandidat

När ni har hittat en kandidat till doktorandtjänsten. Är proceduren denna: Bengt Asker och Hans Hansson brukar intervjua kandidaterna (de som ni vill anställa) per telefon. Om allt går bra skickar vi därefter ett beslutsbrev så att ni kan börja rekvirera anslag.


Beslutsbrevet ser ut så här

Uppsala Universitet ARTES

Beslutsbrev

Jag har glädjen att meddela att ARTES styrelse 0000-00-00 beviljat projektet "Real-Time " anslag med 000 kSEK för 0 doktorandprojekt i 2 år i enlighet med projektansökan. Efter telefonintervju 0000-00-00 med kandidaten Din kandidat accepterades han/hon som doktorand i ovanstående projekt. Projektstöd kan därför nu utbetalas motsvarande hans/hennes insats i projektet.

Anslag rekvireras kalenderhalvårsvis i förskott från ARTES. Därvid ska doktorandens förväntade aktivitetsnivå i projektet under perioden anges. Dessutom ska en avstämning mot verklig aktivitetsnivå under föregående halvår göras. Projektstöd utbetalas för varje doktorand med

("justerad aktivitetsnivå" * antal månader * 600)/12 = Projektstöd (kSEK)

Utöver information om doktorandens aktivitetsgrad ska rekvisitionen även innehålla en lista över industriella partners och uppskattad omfattningen av deras insatser relaterade till projektet. Den industriella insatsen ska vara uttryckt i kSEK, med ett bifogat beräkningsunderlag. Observera att denna information kommer inte att betraktas som en förbindelse att utföra motsvarande prestation. En avstämning av den industriella insatsen under föregående period skall dessutom ges.

ARTES påtar sig inget ansvar för anställning eller dyl. Detta ansvar åvilar anslagsmottagaren.

Beträffande immaterialrätt så utreds denna fråga för närvarande av SSF. ARTES förbehåller sig rätten att ställa immaterialrättsliga villkor som krav för framtida utbetalningar.

I övrigt gäller de regler som fastställs av ARTES och som framgår av bifogad projektinstruktion. Observera speciellt kontrollpunkterna och att 20% av anslaget utbetalas först efter det att dessa passerats.

För ARTES.

Hans Hansson
Programdirektör

  ---------------------line----------------------------
  Strategic Research