ARTES
-------------------------------------------------

 

ARTES industridag på Ericsson i Älvsjö.

Presentationerna som hölls 11 november 2003

Tanken med dagen var att träffas, utbyta ideer, få kännedom om Ericssons verksamhet idag och få höra vilka tekniska utmaningar man där står inför samtidigt som ARTES ges möjligheten att presentera pågående forskning inom forskningsprogrammet.

ARTES och PAMP projektledare gavs möjlighet att träffa representanter från Ericsson för diskussion kring möjlig framtida samverkan. Vår värd för dagen var Anders Nyman.

Programmet

  ---------------------line----------------------------
  Strategic Research