ARTES
-------------------------------------------------

 
In english english flag

Kompetenstest II
”ARTES och din forskning i populärvetenskaplig press”

Vinnarna i tävlingen

000

TÄVLA OCH VINN !!!
Nu gäller det !

Bästa ARTES-kollega,
Jaa, nu gäller det!! Våra kunskaper i hur man skriver populärvetenskapligt har drastiskt ökat genom den spännande vandring in i den populärvetenskapliga framställningens djungel – Benny Kullingers råd och rön vid ARTES sommarskola i Halmstad.

Vi ger oss nu in i fas II i tävlandet och utlyser härmed en ny tävling och utmaning i hur du presenterar din forskning i populärvetenskaplig form. Som hjälp har du delvis, som sagt, de råd som gavs vid sommarskolan – dessa finns på våra webbsidor att hitta - dels den artikel som Sanny Gustavsson från Högskolan i Skövde vann första pris med vid den första tävlingen och som nu arbetats om till en pressrelease, i ett format som pressreleaser generellt skickas till pressen.

Alltså,
• först en kortare version, med lockande rubrik
• spännande inledning/ingress
• eye-catching bild med intressant bildtext
• kort men till vidare läsning lockande text
Dessa fyra punkter skall ingå i den korta versionen, högst en A4-sida allt inkluderat
• detta kan sedan kompletteras med ca 1 A4-sida (högst 1 _ sida) innehållande en mera utförlig beskrivning av projektet.

PRISERNA ÄR:
Första priset: 20 000:-
Andra priset: 10 000:-
Tredje priset: 5 000:-

Tävlingen är öppen för alla ARTES realtidsdoktorander - handledare och/eller andra personer får gärna vara medförfattare.

Jury utses av ARTES.

Doktorander kan söka att bli realtidsdoktorander – se http://www.artes.uu.se/gradschool/

Deadline: 20 januari 2002

Skicka dina bidrag till:
anita.andler@usa.net
med kopia till:
artes@docs.uu.se

Många tävlingshälsningar,

Anita Andler,
ARTES Industriambassadör

  ---------------------line----------------------------
  Strategic Research