ARTES
-------------------------------------------------

 

ARTES++ Kick-off 2004

En möjlighet att få mer information om ARTES++, samt ett tillfälle att lära känna andra ARTES++doktorander.

Anmälan

Anmälan görs (snarast) via email till info@artes.uu.se. Kom ihåg att förbereda en OH-bild om er själva och era forskningsintressen (se nedan).

Schema

Schema för ARTES++kick-off i Uppsala.

 • Mars 8, 2004: Uppsala Universitet, MIC, hus 6, sal 6002.
  • 12.00 - Lunch (Rullans VIP-hörna, hus 6)
  • 13.15 - Presentation av ARTES++
   Hans Hansson, programdirektör ARTES++, MdH.
  • 13.35 - Presentation av deltagande doktorander
   ARTES++doktoranderna presenterar en OH-bild om sig själva och forskningsintressen (ca 5 min/doktorand).
  • 14.25 - Kurser och andra ARTES++aktiviteter
   Paul Pettersson, studierektor ARTES++, UU.
  • 14.45 - Erfarenheter från en industrivistelse
   Dag Nyström, MdH.
  • 15.00 - Erfarenheter från en utlandsvistelse
   Thomas Nolte, MdH.
  • 15.15 - Kaffe
  • 15.30 - Presentationsteknik
   Svante Alexsson, UU.
  • 18.30 - Middag

Kontakt

Kontakta Paul Pettersson för frågor om kick-offen.

Vägbeskrivning

Kick-off mötet kommer att hållas på MIC vid Uppsala Universitet. Vägbeskrivning och kartor finns tillgängliga här.

  ---------------------line----------------------------
  Strategic Research