ARTES
-------------------------------------------------

  Inbyggda Reglersystem

Inbyggda Reglersystem (5p) VT'04

En kurs i grundläggande reglerteknik för datavetare, med fokus på implementationsaspekter och integrerad reglering och schemaläggning.

Kursanmälan

Kursanmälan görs (snarast) via email till info@artes.uu.se.

Kursbeskrivning

Kursen ger en översikt av reglertekniska metoder och begrepp med fokus på implementationaspekter och integrerad reglering och schemaläggning. Kursen är primärt riktat åt doktorander inom realtidssystem med ringa eller inga kunskaper inom reglerteknik. I kursen ingår momenten:
 • Grundläggande reglerteknik
 • PID-regulatorn
 • Diskretisering
 • Implementering av periodiska aktiviteter
 • Implementering av reglersystem
 • Integrerad reglering och schemaläggning
 • Verktyg: TrueTime och Jitterbug
 • Inbyggda reglersystem
 • Numerik
 • Exempel: Reglering med ATMEL AVR
 • Diskreta reglersystem

Kursmaterial

Utdrag ur kursmaterial från kurserna Reglerteknik AK och Realtidssystem, Lunds Tekniska Högskola.

Verktyg

Lärare

Kursen ges av Karl-Erik Årzén.

Schema

 • April 14 2004: Inst för Reglerteknik, LTH
  • 10.15 - 17.00
 • April 15 2004:  Inst för Reglerteknik, LTH
  • 9.00 - 17.00
 • April 16 2004:  Inst för Reglerteknik, LTH
  • 9.00 - 16.00
 • Maj 18 2004:  Inst för Reglerteknik, LTH
  • 10.15 - 17.00
 • Maj 19 2004:  Inst för Reglerteknik, LTH
  • 9.00 - 17.00

Delar av eftermiddagarna kommer att ägnas åt laborationer. Därtill kommer ett större projekt (och ev tenta) som skall lösas för poäng på kursen.

Vägbeskrivning och boende

Kuren kommer att hållas på Instititionen för Reglerteknik vid Lunds Tekniska Högskola, Ole Römers väg 1, Lund (Maskinteknikhuset). 

Boende bokas av studenterna själva. Prisvärda alternativ är Anhörighotellet (046-178600)  och Hotel Sparta  (046-191600)

  ---------------------line----------------------------
  Strategic Research