Schema för ARTES++ vårterminen 2004
v 10 (1-7/3) v 11 (8-14/3) v 12 (15-21/3)
                FA FA                      
              KO 9-18 9-18                      
v 13 (22-28/3) v 14 (29/3-4/4) v 15 (5-11/4)
                                         
              (M)                          
v 16 (12-18/4) v 17 (19-25/4) v 18 (26/4-2/5)
  ES ES ES                       FA FA      
    10.15- -16                     (M) 9-18 9-18      
v 19 (3-9/5) v 20 (10-16/5) v 21 (17-23/5)
      PD PD                     ES ES        
      9-18 9-15                   10.15- -17        
v 22 (24-30/5) v 23 (31/5-6/6) v 24 (7-13/6)
                                  PD PD    
                              9-18 9-15    
v 25 (14-20/6)
    FA        
    9-17        
FA = Formella analysmetoder för realtidssystem, Uppsala Universitet
ES = Embedded control systems, Lunds Tekniska Högskola
PD = Parallella och distribuerade realtidssystem, Chalmers
M = Referensgrupps-/styrelsemöten
KO = Kick-off